วังเจ้าวิทยาคม-ถนอมราษฎร์บำรุง-ตากพิทยาคม ร่วมใจพัฒนา สพม.ตาก

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นำโดยนายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูนักเรียนจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ยังได้ประสานเครือข่ายผู้บริหาร จัดห้องพักสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร และครูที่ต้องมาติดต่อราชการ

โรงเรียนตากพิทยาคม นำโดยนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำบุคลากรตัดหญ้าดูแลความสะอาด และเคลื่อนย้ายห้องประชุม ห้องทำงานภายในสำนักงาน

และนายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้คณะครู นักการ ช่าง มาทาสีพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ที่ห้องประชุมเล็กและห้องรับรอง ให้พร้อมในการใช้จัดประชุมกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก

สพม.ตาก จึงขอขอบคุณทุกโรงรียนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มา ณ ที่นี้