สพม.ตาก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา และปรึกษาหารือในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาส การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำความเป็นนวัตกร” โดยมีนางสุภัทร เงินดี ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก