ผอ.สพม.ตาก ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ผอ.สพม.ตาก ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิธีมอบทุน “พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร)” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม