บรรยากาศ การรับสมัคร พนักงานราชการ สพม.ตาก วันแรก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สพม.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา คือ นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 ณ สพม.ตาก โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด