ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมวันสถาปนา ครบรอบ 121 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนตากพิทยาคม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 121 ปี และบวงสรวงบูชาท่านเทพประกายเพชร เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันต่อมา โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผอ.รร.ตากพิทยาคม ผู้บริหาร ข้าราชการครูเก่า และปัจจุบัน นักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างงดงามและเต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญู