สรุปผลการรับสมัคร พนักงานราชการ สพม.ตาก รวมยอดผู้สมัคร 415 คน

“เราต้องการคนเก่ง คนดี มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ไม่มีคนใน ไม่มีเด็กฝาก

สพม.ตาก ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”