สพม.ตาก ลงพื้นที่ รร.บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ชื่นชมการบริหารงาน “บ้านตาก ยกกำลัง3”

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก, นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ สถานศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดทำทิศทางการดำเนินการ จากการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภายใต้โมเดล “บ้านตากยกกำลัง3” โดยมี ดร.มนตรี ใยระย้า ผอ.รร.บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ผุ้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ