ผอ.สพม.ตาก สร้างกลุ่มสอนออนไลน์ HOME BASE LEARNING กับครูแกนนำอุ้มผางวิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ประชุมออนไลน์ร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สร้างกลุ่มสอนออนไลน์ HOME BASE LEARNING ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ให้เด็กๆเรียนรู้ที่บ้านได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้บริบทที่เหมาะสม