สพม.ตาก เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) โรงเรียนสรรวิทยาคม ในการนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก