สพม.ตาก ร่วมการประเมิน โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่)

วันที่ 18 มกราคม 2565ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินโรงเรียนตากพิทยาคมเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก