ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษา กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก ตามนโยบาย “ห้องเรียนอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก” ซึ่งทางอาชีวศึกษายินดีร่วมเป็นกรรมการ ก่อตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  

เริ่มแล้ว ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนจังหวัดตาก

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางมาติดตาม ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด 19 ในนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ดร.เต็มจิต จันทคา รอง ศธจ.ตาก ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผอ.โรงเรียนตากพิทยาคม ให้การต้อนรับ  

สพม.ตาก ประสาน อบจ.ตาก พัฒนาอาคารสถานที่

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล เข้าพบ นายวรวุฒิ จิโน ผอ.สำนักการช่าง อบจ.ตาก เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่ การดำเนินการออกแบบจัดทำห้องประชุม ของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือและคำแนะนำเป็นอย่างดี ณ อบจ.ตาก

สพม.ตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน จังหวัดตาก

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานทางการศึกษา โดยในที่ประชุมกำหนดให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในจังหวัดตาก ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ได้ที่แอพพลิเคชั่น http://covid.takpho.go.th/vaccine.html ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและคลอบคลุมต่อไป

มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย สพม.ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับ สหวิทยาเขต ลุ่มน้ำปิง , วัง และเมย จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ มุทิตา  กษิณาลัย สานสายใย  สพม.ตาก โดยมีนายอวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก เป็นประธานพิธี กล่าวมุทิตาจิต และมอบเกียรติบัตร พร้อมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่ระลึกให้แก่ ผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง จำนวน 23 คน ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม ทั้งนี้ได้มอบ “ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf” ให้กับโรงเรียนวังหินกิตติวิทยา