สพม.ตากให้การต้อบรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลำพูน เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความปลอดภัยของผู้เรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก นายเอกชัย ใจก่องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อบรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดย นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และบุคลากรในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยของผู้เรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม และ สพม.ตาก ตามลำดับ