การขับเคลื่อนดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัดตาก