ประชุมติดตามการเปิดภาคเรียน1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และผอ.กลุ่มงาน ประชุมติดตามการเปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด แบบ On-site 100% ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยให้ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์ Google meet