เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565) ได้นำเสนอรายงานผลโครงการพาน้องกลับมาเรียน (TAK ZERO DROPOUT) และการขับเคลื่อนจัดทำหลักสูตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ในสถานศึกษาทุกแห่ง สพม.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก