pairing teacher ผดุงปัญญา

12 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบ Pairing Teacher ครูคู่พัฒนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ แสงเทียนส่องทางความเป็นครู ให้กับคณะครูโรงเรียนผดุงปัญญา โดยมีครูแกนนำโรงเรียนผดุงปัญญา 16 คน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูในโรงเรียน