ประชุมชี้แจง ITA online สถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สพม.ตาก จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก