ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.โมโกรวิทยาคม

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากร สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจราชการ ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโมโกรวิทยาคม สพม.ตาก