สพม.ตาก นำเสนอผลงานรอบ 6 เดือน ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก ได้นำเสนอผลงานรอบ 6 เดือน ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย ประธานคณะกรรมการ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก 2 กรรมการ และ นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก 1 กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก