สพม.ตาก ประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก