สพม.ตาก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก