การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะครู เข้าร่วมประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 และ 3    ณ ห้องประชุมช้องนาง โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติ งานในด้านต่าง ๆ     อีกทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ครูผู้รับการประเมิน