ประชุม ผอ.เขต ทั่วไปเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน