ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการนพพร สุรจันทร์กุล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  ดร.มนตรี ใยระย้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพพร  สุรจันทร์กุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากวัง ณ หอประุชมโรงเรียนบ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก