ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน