ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยครูสอนภาษาจีน ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนตากกวง