โรงเรียนตากพิทยาคม: นางสาวอัจฉริยพร อ๊อดทรัพย์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี

นางสาวอัจฉริยพร อ๊อดทรัพย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567
ในหัวข้อ “เราคือใคร…ในสิ่งแวดล้อม”
จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย