การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567 แห่งประเทศไทย

โรงเรียนผดุงปัญญา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติมา เนื่องจำนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ผ่านการเข้ารอบ 30 คน ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567 แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 ประเภท การประกวดคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถด้านวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนพญาไทย