เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการ “เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติโควิด-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัด สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด สพม.ตาก มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน