ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก และ ผอ.สำนักงาน กศน.ตาก

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแนะนำตนเอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอให้ทางมัธยมศึกษาจังหวัด เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ซึ่งทาง สพม.ตาก จะขอความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดต่อไป

จากนั้น ได้พบปะกับ นายชนะ เปรมปรี ผอ.สำนักงาน กศน.ตาก เพื่อหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งทาง สพม.ตาก ยินดีจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 , เขต 2 และสำนักงาน กศน.ตาก ร่วมกันตอบโจทย์การศึกษาจังหวัดตาก คือ โอกาสคุณภาพ ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป