นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. เข้าชมหอหอศิลปและวัฒนธรรมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย 2. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดแสดงห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทครั่ง ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไททรงดำ และห้องนิทรรศการหมุนเวียน 3. กิจกรรมทุบดอกไม้ลายกระเป๋า นักเรียนได้ทำลายก

งานแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา Myanmar Fest-မြန်မာ​ဈေးပွဲ 2024

งานแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา Myanmar Fest-မြန်မာ​ဈေးပွဲ 2024 ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2567 โดยสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้นางโศภิต คริเสถียร ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🥇รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ภาษาพม่าระดับมัธยมศึกษา นางสาวญาณิน สิงห์ทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/10 🥉ราง

นำตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2567 เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวศิวพร  แพทย์ขิม หัวหน้าโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตากพิทยาคม  และตัวแทนคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม นำตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (ระดับจังหวัด) โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี 2567  จำนวน 5 คน เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ  ณ ศูนย์การค้าเซ็นท

โครงการโรงเรียนปลอดขยะจัดโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตามหลัก 3rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสุธาสินี มะโต หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จัดโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตามหลัก 3rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างขยะ ให้เห็นคุณค่าของขยะ และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการใช้หลัก 3rs  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โ