ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุโขทัย เขต 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ/ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุโขทัย เขต 1 ในการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRMS) การบริหารอัตรากำลัง และงานประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ฯ (DPA) ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อำเภอเ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ AMSS++ / SMSS

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สพม.ตาก นำโดย ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ/ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา.นสังกัด และ บุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน (AMSS++) และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ในการใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนภารกิจงานจัดการศึกษา ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิตัลเป็นเครื่องมือใยการขับเคลื่อน โดยมี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต

สพม.ตาก ศึกษาดูงานเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร่วมกับสพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก พร้อมคณะ โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต1 นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางธนิดา มีศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้ร่วมถอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักง

สพม.ตาก ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพม.หนองคาย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.หนองคาย ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.กานนท์ แสนเภา อดีต ผอ.สพม.หนองคาย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพม.หนองคาย และบุคลากร ณ สพม.ตาก

ดูงาน EEC ภาคตะวันออก สพม.ชลบุรี ระยอง

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นำศึกษานิเทศก์ในสังกัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสมเจตน์ เนียมก้อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางเสาวนีย์ บุญทอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางปิยฉัตร คนชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวพรทิพย์ อินอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายพันตรี สีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษาดูงานหลักสูตรเขตพัฒนาพิเศษ EEC ณ สพม.ชลบุรี ระยอง และดูผลลัพธ์การใช้หลักสูตรเขตพัฒนาพิเศษ ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี