โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “โครงการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอสามเงา ประจำปี 2566 “ โดยมีนายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอสามเงา พร้อมด้วย นายเกษม ศิริมา สาธารณสุขอำเภอสามเงาร่วมเป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตากซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆดังนี้

  1. กิจกรรมการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โดย รร.ยกกระบัตรวิทยาคม
  2. กิจกรรมการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจาก รร.สามเงาวิทยาคม
  3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE / เล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย