โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : มอบเกียรติบัตรเเละรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ โนนน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคณะครู มอบเกียรติบัตรเเละรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม